Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodné skúsenosti - širšie obzory
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA116-022299
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16870 €
Koordinátor:Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petöfiho 2, Komárno
Komárno