Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Číslo projektu:2016-2-SK01-KA107-022633
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:63770 €
Koordinátor:Paneurópska vysoká škola
Bratislava