Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Číslo projektu:2016-2-SK01-KA107-034906
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22928 €
Koordinátor:Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Košice