Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVE
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001010
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51628 €
Sumár projektu:Projekt hosťovania dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby v dvoch komunitných centrách - v Plaveckom Štvrtku a v v Spišskom Pohradí (resp. v Roškovciach). Partnermi žiadatelia sú organizácie z Nemecka, Talianska, Poľska a Ukrajiny, s ktorými Človek
Koordinátor:Človek v ohrození, n.o.