Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BeNovative!– sustainable entrepreneurship for youth workers
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001024
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17460 €
Sumár projektu:Projekt je 7 dňovým tréningom pracovníkov s mládežou, ktorý sa má uskutočniť v Modre za účasti siedmich partnerských organizácii a 25-tich účastníkov. Tréning reflektuje na potreby organizácii ohľadom sociálneho podnikania. Ako metódu na dosiahnutie cieľa
Koordinátor:Mladiinfo Slovensko