Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzikultúrne vzdelávanie ako odhalenie životných možností.
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001043
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2023 €
Sumár projektu:Projekt predkladá DOMKA, ktorá sa venuje výchove a sprevádzaniu mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt. Predkladaný projekt je hosťovanie dobrovoľníka z Azerbajdžanu na obdobie 2 mesiacov v stredisku v Košiciach. Aktivity dobrovoľníka: príprava a realiz
Koordinátor:Domka - Association of Salesian Youth