Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po železných stopách minulosti
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001053
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33142 €
Sumár projektu:Projektovú žiadosť podáva občianske združenie Centaurus. Projekt nesie názov „Po železných stopách minulosti“. Centaurus sa zameriava na aktivity, ktoré budujú regionálne a cezhraničné partnerstvá v oblasti kultúry, životného prostredia, rozvoja regiónu a
Koordinátor:Centaurus, o.z.