Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
United in Diversity
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001056
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16130 €
Sumár projektu:Mimovládna organizácia STEP – Society for territorial progress podáva žiadosť na podporu mládežníckej výmeny. Ako napovedá názov organizácie, jej ambíciou je rozvíjať región Horného Zemplína, a to prostredníctvom rozvoja a vzdelávania mladých ľudí žijúcic
Koordinátor:STEP - Society for territorial progress