Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art For Inclusion
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001057
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20840 €
Sumár projektu:Mobilita pracovníkov s mládežou "Art For Inclusion", ktorú organizuje občianske združenie TRUC SPHERIQUE sa bude konať v Modre (Slovensko ), v dňoch 25.9.-02.10.2016. Projekt bude spoluorganizovaný s partnermi z Rakúska, Poľska, Bulharska, Gruzínsko, Armé
Koordinátor:TRUC SPHERIQUE