Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art that will change you
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001058
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16010 €
Sumár projektu:Projektovú žiadosť podáva neformálna mládežnícka skupina VIBE zložená z bývalých dobrovoľníkov, ktorý majú skúsenosť s programom Erasmus+ (sami boli účastníkmi mládežníckych výmen aj mobilít pracovníkov s mládežou). VIBE chce spolupracovať s neformálnou s
Koordinátor:VIBE - Youth group for education and cultural development