Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od sídliska k sídlisku
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001080
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15468 €
Sumár projektu:Projekt občianskeho združenia Kaspian reaguje na nové trendy v práci s mládežou. Ide o organizáciu, ktorá prevádzkuje nízkoprahový klub a identifikovala potrebu získať nové možnosti v práci s mládežou. Zámerom projektu je uskutočniť niekoľko stáží v partn
Koordinátor:KASPIAN