Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roma Youth LOG in: Podpora aktívnej participácie rómskej mládeže a štruktúrovaného dialógu pri tvorbe politík zameraných na rómsku mládež v SR
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA347-001004
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31910 €
Sumár projektu:Projekt v rámci KA3 – Štruktúrovaný dialóg predkladá MVO Rómsky vzdelávací spolok z Košíc, ktorého primárnym cieľom je podporovať výchovu a vzdelávanie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom projektu je, prostredníctvom zjednodušenia proces
Koordinátor:Rómsky vzdelávací spolok