Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naše země je krásná
Číslo projektu:2017-1-CZ01-KA219-035571_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Tento projekt představuje konkrétní naplnění cílů, které si škola vytyčila v "Koncepci dalšího rozvoje ŽŠ Morkovice, příspěvkové organizace 2016-2019" Projekt je zaměřen na posilování mezipředmětových vztahů žáků na základní škole. Primárně na propojení znalostí z oblasti vlastivědy/zeměpisu/dějepisu a občanské nauky, cizího jazyka, výtvarné výchovy, matematiky a práce s ICT. Všechny tyto oblasti se propojují během přípravy pracovních listů, na kterých budou pracovat samotní žáci pod dozorem a metodickým vedením svých pedagogů. Je důležité žákům ukázat, jak spolu informace prezentující vyučujícími v jednotlivých předmětech souvisí a jak je nutné umět je mezi sebou spojovat a kreativně přistupovat k jejich zpracování. Důležitým faktorem je i získání sebevědomí a pocitu z odvedené práce na výstupech projektu, které mohou žáci prezentovat svým vrstevníkům a rodičům jako konkrétní výsledek své tvořivé a dlouhodobé práce. Je nutné žáky takto pozitivně motivovat k další práci a vzdělávání, protože právě dobrá motivace je v dlouhodobém vzdělávacím procesu nedostatečná. Projekt podpoří obnovení historického partnerství škol ze 70. a 80. let 20. století, kdy probíhaly výměnné pobyty žáků i učitelů. Prvním krokem k obnovení partnerství byly oslavy 90. výročí školy ZŠ Morkovice v roce 2014, kdy na pozvání školu navštívila delegace ze školy J.V. Šimka, Žitavany. Obě školy jsou členy MAS (místních akčních skupin). Tyto Mas Hříběcí hory a MAS Mikroregion Tríbečsko jsou zároveň partnerskými MAS. Díky této vazbě byla možná návštěva učitelů a žáků ZŠ Morkovice na sportovní akci Olympijské hry v Žitavanech v roce 2015 a další setkání se zástupci MAS a slovenskými pedagogy v Morkovicích v roce 2016. Výstup projektu - pracovní listy, budou použitelné pro všechny žáky obou zapojených škol. Nicméně cílovou skupinu budou žáci čtvrtých až sedmých tříd a náročnosti těchto pracovních listů bude přizpůsobena dané cílové skupině. Výstup projekt bude tedy primárně šířen mezi žáky těchto tříd, učitelé budou pracovní listy vhodně zařazovat do vyučovacích hodin jako nadstandardní pracovní materiál. Pracovní listy budou také relevantní pro žáky škol z obou regionů, kterým budu nabídnuty díky spolupráci v místních akčních skupinách.
Koordinátor:ZAKLADNA SKOLA J.V.SIMKA ZITAVANY
Žitavany