Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zöld ünnepek és jeles napok projektmódszerrel és élménypedagógiával az óvodában
Číslo projektu:2017-1-HU01-KA219-035924_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:"Az Európai Unió Tanácsa az ENSZ állásfoglalásának és többféle nemzetközi megállapodásnak a figyelembevételével – és mivel a következő évtizedekben több súlyos környezeti kérdéssel kell szembenéznünk – a tagállamokat olyan intézkedésekre kérte, amelyek biztosítják, hogy az oktatás-nevelés a fenntarthatóságot szolgálja. Az elvárt teendők nagyrészt összecsengnek a zöld óvodáktól és ökoiskoláktól elvártakkal: a fenntarthatóság témája kerüljön be a tananyagokba, a pedagógusok és a nem pedagógus alkalmazottak ökotudatossága érdekében megfelelő képzéseket kell biztosítani, fontos a multi- és interdiszciplináris együttműködés a pedagógusok között, valamint a szülőkkel és a helyi szervezetekkel együtt kell működni." A projektben a Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda a koordinátor intézmény, biztosítja magyarországi Zöld Bázisóvodaként a jó gyakorlatokat és a széleskörű disszeminációs tevékenységet, hiszen hatóköre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de szakmai kapcsolatai az egész országra kiterjednek. Villanytelepi Óvoda Románia elindult a Zöld Óvoda felé, jelenleg arculatának kialakításán és szakmai módszertani megújításán dolgozik. Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont Szlovákia a Zöldé válás teljes folyamatát biztosítja a gyermekek számára egészen az iskoláig. A partnerekkel célunk egy zöld jeles napokon alapuló és természettudományos megközelítésű gyakorlati program összeállítása. A gyermekeknek az óvoda mindennapjaiban az egyik leghatékonyabb tanulási lehetőséget biztosítjuk. Ahogyan az ünnepek általában, úgy a zöld ünnepek is kiemelkednek a hétköznapok sorából, színesítik, szebbé, különlegesebbé teszik az óvoda életét, a környezeti nevelést. A jeles nap tartalmának komplex módon történő feldolgozása változatos tevékenységformák tervezésével történik. Így valósul meg az óvodai közösségnek a természeti ünnepekhez, a „zöld” jeles napokhoz kapcsolódó feladatokban való aktív részvétele. A környezeti nevelés nem korlátozódik a foglalkozásokra, hiszen áthatja az óvodai élet egészét. Ezt a folyamatot az óvodapedagógus körültekintően tervezi meg, ezáltal a sokféle újabb felfedezésre ösztönző tapasztalatszerzés közben fejlődik a gyermekek megfigyelőképessége, gondolkodási képességük, a beszédmegértő és nyelvi kifejezőkészségük, formálódnak társas kapcsolataik. A természet szépségének megláttatása pedig megalapozza a természet iránti vonzódásukat. Kire, mire vigyázhatna egy kisgyerek? A nála kisebbekre, a körülötte élőkre! Vajon látja, hallja őket? Tudja, érzi, hogy a növények, állatok léte gyakran veszélyben van? Tevékenységek közben a gyerekek lassan megértik, hogy az emberek felelősek a természet megőrzéséért, és ezért a kis ovis is tud tenni. Például nem mosakszik élő vízben szappannal, samponnal, nem szedi le feleslegesen a virágokat, nem töri le a rügyező ágakat. A partnerekkel való együttműködés során megismerjük egymás kultúráját, fontos, hogy pozitív kép alakuljon ki rólunk és munkánkról a határon túl is. A honlapok által a látogatók számára szabadon hozzáférhetővé tesszük az eredményeinket. A konferenciák és képzések alkalmával igyekszünk elérni, hogy minél több intézmény válhasson Zöldebbé. A projekt végén tapasztalatainkat honlapon és DVD is dokumentáljuk.
Koordinátor:Cirkevna spojena skola Ceskoslovenskej armady 15 Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou