Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skuteczna edukacja, lepsza przyszłość
Číslo projektu:2017-1-PL01-KA219-038608_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Projekt: "SKUTECZNA EDUKACJA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" jest interdyscyplinarny i wieloaspektowy. Odnosi się do języków obcych, nowych technologii oraz przedsiębiorczości. Daje  możliwość wykorzystania i poszerzenia wiedzy, a przede wszystkim kompetencji kluczowych, które są niezwykle istotne w dalszej edukacji oraz na współczesnym rynku pracy. Podczas realizacji projektu jego uczestnicy poznają skuteczne strategie uczenia się (zwłaszcza języków obcych), rozwiną umiejętność autoprezentacji , nauczą się tworzyć wypowiedzi pisemne w formie dokumentów pracowniczych (życiorys, cv, biznes plan, reklama). Ale również stworzą słowniczek najbardziej przydatnych zwrotów w językach narodowych partnerów. Udoskonalą swoją znajomość języka angielskiego i rosyjskiego o zwroty biznesowe. Niewątpliwie nauczą się również sposobów radzenia sobie ze stresem.  Bardzo dużą wagę przywiązujemy w naszym projekcie do współpracy pomiędzy uczestnikami projektu. Nie tylko podczas spotkań projektowych czy organizacyjnych, ale również za pośrednictwem mediów społecznościowych bądź platformy eTwinning.  Uczniowie nauczą się współpracować w grupach wielonarodowych. Nauczą się również innych ważnych dla młodych Europejczyków umiejętności społecznych takich jak: tolerancja czy równość kobiet i mężczyzn. Wskazuje na istotną wartość pluralizmu. Pozwala na kształtowanie umiejętności prezentacji, komunikacji, i mobilności (choćby w sprawie podjęcia pracy) mieszkańców Unii Europejskiej.  Najważniejsze celów projektu to:    - skuteczne i atrakcyjne nauczanie języków obcych (zwłaszcza języka rosyjskiego i angielskiego) - wzrost umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, które mają pomóc uczyć się i nauczać -promowanie postaw przedsiębiorczych Ponadto liczymy również na zaspokojenie poniższych zidentyfikowanych potrzeb naszych uczniów: - zwiększenie motywacji do nauki - skutecznego posługiwania się nowymi technologiami w celu podniesienia swoich kompetencji językowych - zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy (w przyszłości, po ukończeniu szkoły) - wzrost wiary we własne możliwości - wyższe aspiracje zawodowe i osobiste - wykształcenie kompetencji międzykulturowych opartych na akceptacji, otwartości i tolerancji - przełamywanie stereotypów - poznanie historii, kultury i języka (choćby w podstawowym zakresie) kraju goszczącego - podniesienie poziomu samooceny - poprawa wizerunku, autoprezentacji - wzrost samodzielności Liczymy na to, że proponowane przez nas działania (szeroko opisywane w niniejszym wniosku) przyniosą pozytywne i długofalowe efekty uczniom, nauczycielom i szkołom uczestniczącym w projekcie. Wpłyną nie tylko na nich, ale również (w wyniku zaplanowanych działań upowszechniających) na inne grupy odbiorców (rodziców, nauczycieli innych szkół, urzędników związanych z polityką edukacyjną, miejscowych dziennikarzy). Realizacja niniejszego projektu oznacza SKUTECZNĄ EDUKACJĘ I LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ dla wszystkich partnerów w nim uczestniczących.
Koordinátor:Sukromne gymnazium Zeleziarne Podbrezova
Podbrezová