Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska prax pre život
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034954
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37878 €
Sumár projektu:Na jeseň roku 2017 sa zúčastní 16 žiakov Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. 29. augusta 4812 Poprad, trojtýždňovej pracovnej stáže v portugalskom meste Braga. Žiaci 3. a 4. ročníkov odborov informačné a digitálne technológie a právo a podnikanie budú pracovať v stredne veľkých medzinárodných podnikoch regiónu Braga, kde si budú osvojovať nové technologické aj marketingové postupy s využitím moderných digitálnych technológií. Cieľovými podnikmi sú firmy, ktoré sa zameriavajú na oblasť digitálneho marketingu, grafiky, dizajnu, webového dizajnu, vývoja inteligentných aplikácií a digitálnych technológií, ďalej reklamné agentúry a firmy zameriavajúce sa na propagáciu výrobkov a finančné poradenstvo. Spoločnosti projektujú jednoduché webové stránky, zložité komplexné webové prostredie, realizujú digitálnu propagáciu výrobkov a vývoj inovatívnych nástrojov uľahčujúcich činnosť firemného manažmentu a to prostredníctvom chytrých aplikácií. Žiaci sa zorientujú v pracovnom prostredí, budú pracovať s novým softvérom, administratívnymi nástrojmi a plniť konkrétne úlohy, ktoré majú reálne využitie. Spoznajú tiež úplne odlišnú kultúru a vzdialený región, čo im pomôže odbúrať strach z neznámeho prostredia a predsudky. Získané skúsenosti prospejú k posilneniu ich sebadôvery a samostatnosti, rozšíria im odborný rozhľad a zvýšia ich šance na trhu práce. Ich zručnosti budú vyhodnotené podľa kritérií ECVET a podrobne popísané v certifikátoch ECVET a Europass Mobilita. Škola praxou posilní svoju medzinárodnú spoluprácu, začlení nové poznatky do učebných plánov a zvýši prestíž svojich odborov. Účastníci využijú získané zručnosti pri tuzemských praxiach a prenesú ich do slovenských podnikov.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
Poprad