Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA103-035098
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:141663 €
Koordinátor:Akadémia umení v Banskej Bystrici
Banská Bystrica