Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New School
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001240
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17110 €
Sumár projektu:Projekt Školenia pracovníkov s mládežou plánuje realizovať organizácia Generation4FutureSK ktorá má skúsenosti na národnej aj medzinárodnej úrovni v oblasti práce s mládežou, keďže sa podieľali na realizácií rôznych projektov. Na projekte by mali pa
Koordinátor:Generation4FutureSK