Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrating New Learning Experiences of Training on Migration
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001253
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18945 €
Sumár projektu:Projektom je medzinárodné školenie pracovníkov s mládežou, na ktorom sa zúčastní 28 účastníkov z 8 krajín EU. kolenie bude trvať 7 programových dní a bude prebiehať v Bratislave. Témou projektu je migračná politika v zúčastnených krajinách. Ciele projektu
Koordinátor:Ako doma Slovensko, o.z.