Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vznik medzinárodnej Živej školy
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001288
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20096 €
Sumár projektu:Projekt zapája 12 dobrovoľníkov (z Českej republiky, Francúzska, Portugalska a Španielska) v rámci krátkodobej dvojmesačnej Európskej dobrovoľníckej služby do aktivít hostiteľskej organizácie Eko-osada o.z. Budú sa podieľať na založení celoročného vzdeláv
Koordinátor:Eko-osada o.z.