Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Help inclusion!
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001402
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18446 €
Sumár projektu:Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom bude hosťovať 1 dobrovoľníka z Gruzínska a 1 dobrovoľníka z Grécka v čase od 1.10.2017-30.9.2018. Dobrovoľníci sa budú vzdelávať a rozvíjať metódami neformálneho vzdelávania pri činnosti pre deti s autizmom.
Koordinátor:Spolocnost na pomoc osobam s autizmom