Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vojna a mier II - Sme na rade!
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001411
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18110 €
Sumár projektu:Mládežnícka výmena si kladie za cieľ podporiť správne chápanie extrémizmu a problémov, ktoré sú s ním spojené, rozvinúť kritické myslenie terajšej generácie. Mládežnícka výmena European Youth of Tomorrow združí spolu 36 mladých ľudí, 6 skupinových lídrov
Koordinátor:Obciansky romsky institut