Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artvironment
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001473
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26460 €
Sumár projektu:Projekt Art is in(clusion)! Je mládežnícka výmena pre 45 účastníkov, ktorá sa bude konať 10 dní. Hostiteľskou krajinou je Slovenská republika a účastníci budú mladí ľudia aj mladí ľudia s nedostatkom príležitostí (LGBT komunita, Zdravotne znevýhodnení) z
Koordinátor:Zdruzenie Slatinka