Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Experience
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001475
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17640 €
Sumár projektu:V projekte New Experience bude organizácie Exoression o. z. hosťovať dvoch dobrovoľníkov z Nemecka a Lotyšska na dlhodobej Európskej Dobrovoľníckej Službe po dobu 12 mesiacov. Dobrovoľníci budú pôsobiť najmä v nízkoprahovom mládežníckom klube Faceclub vo
Koordinátor:Expression o.z.