Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LARxPerience
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA205-001481
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:144282 €
Sumár projektu:Projekt strategického partnerstva, ktorý predkladá OZ V.I.A.C. spolu s partnermi z Českej republiky a Estónska je zameraný na zavedenie inovatívnych postupov v práci s mládežou. Konkrétne cez vzdelávaciu zážitkovú metódu LARP, chce priniesť inováciu do ne
Koordinátor:V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE