Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„CHRÁNÍME SI EVROPU“
Číslo projektu:2018-1-CZ01-KA229-047989_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59800 €
Sumár projektu:"CHRÁNÍME SI EVROPU" Projektem „CHRÁNÍME SI EVROPU“ navazujeme na projekt „SPOLEČNĚ K EVROPSKÝM PRAMENŮM“. Chceme se zúčastnit mezikulturního dialogu občanů EU. Jako vhodný prostředek vzájemného dialogu jsme zvolili naléhavé téma ochrany přírodního bohatství Evropy. V rámci projektu zmapujeme úroveň ochrany přírodního bohatství v jednotlivých partnerských zemích s důrazem na mikroregiony partnerských škol. Zhodnotíme jak je ochrana přírodního bohatství Evropy zastoupena ve vzdělávacích programech jednotlivých partnerských škol, které témata jsou průřezové a které specifické pro jednotlivé partnerské školy. Spoluprací na inovacích a výměnou osvědčených postupů ze školní praxe obohatíme vzdělávací programy všech partnerských škol. Důležitým prvkem bude propagace a realizace nových moderních trendů v environmentální výchově. V rámci projektových činností budeme rozvíjet sportovně turistické aktivity žáků, jako preventivní faktor v oblasti negativních jevů. Projektové činnosti prohloubí integrační proces žáků se specifickými potřebami v komunitě běžné populace. Česká škola zorganizuje společnou soutěžní vernisáž angažovaných plakátů, v rámci které vytvoříme jeden společný angažovaný plakát na projektové téma: „Chráníme si Evropu“ s návštěvou Krkonošského národního parku. Slovenská škola zorganizuje společnou soutěž v geocachingu s návštěvou Národního parku Malá Fatra a bude garantem interaktivních elektronických prezentací chráněných území jednotlivých partnerských zemí s důrazem na národní parky. Polská škola zorganizuje společnou projektovou akci na téma: "Mládež přírodě" s návštěvou Tatranského národního parku a bude garantem společné elektronické knihy o vybraných chráněných lokalitách v mikroregionech jednotlivých partnerských škol. Hlavní cílové skupiny, na které se našim projektem obracíme na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni jsou žáci, učni, studenti a pracovníci v oblasti vzdělávání (pedagogové, vedoucí pracovníci). V rámci našeho projektu bude zajištěn otevřený přístup ke všem materiálům, které vzniknou během projektu. Zásadní výstupy našeho projektu tvoříme v elektronické podobě. Každá partnerská škola na svých webových stránkách vytvoří stránky společného projektu "Chráníme si Evropu", kde budou uvedeny cesty, jak se k zásadním výstupům našeho projektu lze dostat.
Koordinátor:Spojena skola
Žilina