Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozabljene igre - nepozabno igranje
Číslo projektu:2018-1-SI01-KA229-047110_4
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:95772 €
Sumár projektu:Stare igre imajo kot nesnovna kulturna dediščina nesporno družbeno in izobraževalno vrednost. S projektom želimo pri učencih spodbuditi interes za spoznavanje in raziskovanje kulturne dediščine, motivirati za igranje in kakovostno preživljanje prostega časa. Igre, ki jih bodo spoznali pa jim lahko ponudijo tudi izhodišče za druženje z vrstniki in razvijanje socialnih kompetenc. V projektu ponovnega odkrivanja starih iger in njihovi uporabi v prostem času, ki ga učenci imajo na šoli, bodo sodelovali učenci štirih partnerskih šol (Slovenija, Hrvaška, Slovaška in Češka) v starosti od 10 do 14 let. To je približno 600 učencev ter seveda učitelji in širše okolje (starši, stari starši, lokalno okolje). Osnovni cilj projekta je ponuditi učencem inovativne, raznolike in preproste možnosti iger, ki črpajo iz kulturne dediščine oz. iger, ki so jih poznali nekoč in so morda že pozabljene, a vseeno zanimive in izvirne. Namen je, da s pomočjo intervjujev in raziskovalnega dela igre zberemo, jih dokumentiramo, izdelamo pripomočke, jih testiramo, predrugačimo v sodobni čas in se nenazadnje ... igramo. Igrali so se ljudje vseh generacij, vseh časov. Pričakujemo, da bo projekt tesneje povezal šole in lokalno skupnost ter mlade motiviral za raziskovanje kulturne dediščine, saj bodo prepoznali, da je vse, kar je bilo, lahko še kako aktualno tudi dandanes. Z aktivnostmi v projektu zvišujemo medkulturne kompetence mladih, socialne kompetence, krepimo kritično razmišljanje, medkulturni dialog in medijsko pismenost. Spodbujali bomo vključevanje vseh in pri tem upoštevali njihove potrebe.
Koordinátor:ZS LIPANY, KOMENSKEHO 113
Lipany