Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sicília na stole
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045889
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27208 €
Sumár projektu:Projekt je pripravený pre 10 žiakov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, ktorí majú záujem o nové poznanie a zdokonalenie v svojom odbore. Účasť na minulých projektoch ukázala aký veľký prínos bol všetkých účastníkov projektov, či už boli na projektoch KA1 alebo KA2. Zvýšenie sebavedomia, sebarealizácia, zdokonalenie odbornej prípravy, získanie nových zručností a obohatenie skúseností vo svojich odboroch a tímbildingová práca. Žiaci sa stali samostatní a boli nútení riešiť vzniknuté problémy. Odbory, ktoré študujú vybraní študenti sú kuchár a záhradník . Hlavným cieľom je: odborná účasť v partnerských inštitúciach a špecifickými cieľmi projektu je: získať nové skúsenosti, zručnosti v odbore, ktorý študujú, spoznať novú technológiu, tímbilding, spolupráca, dobrá komunikácia a flexibilita, zlepšiť kľúčové kompetencie a získať rôzne poznatky z krajiny s rozmanitými klimatickými podmienkami. Spoznať gastronómiu a pestovanie subtropickej zelene. Oboznámiť sa s novou technikou, materiálno technickým vybavením a zariadením prevádzok. Dôležitou úlohou je, aby študenti pochopili ako sa dá zefektívniť výrobný proces, akú úlohu hrá racionalizácia vo výrobnom procese. Veľký dôraz je kladený na kreativitu, asertivitu jednotlivca. V dobe trhovej ekonomiky flexibilita a pružné reagovanie na potreby trhu je predpoklad byť úspešný na domácom a európskom trhu a prosperovať v podnikaní. Všetky poznatky, ktoré získajú účastníci mobility budú mať dlhodobý dopad na zaradenie do pracovného pomeru pre všetkých účastníkov mobility. V rámci osobného rastu účastníci budú mať možnosť spoznať krajinu, jej pamätihodnosti, históriu, kultúru, zvyky a tradície. Špageti, cestoviny a pizza sú neodmysliteľnou súčasťou celého Talianska, ale príprava na taliansky spôsob, to je niečo iné. Pizza je známa na celom svete, ale pizza quatro formaggi je niečo, čo je delikatesou pre takmer všetkých turistov a návštevníkov Sicílie. Variabilita prípravy je spôsob ako uspieť v konkurencii. Je veľmi dôležité spoznať a naučiť sa typické jedlá ako ravioly, ciabaty, cialmely, foccacia, pane, lassane, torteliny, pappardely, pantone - typický vianočný zákusok, pastarale- sicilský zákusok s mandľami, torone, lemon bisquit, spinnato,pecodino, suplementi atď. V oblasti cukrárenskej výroby oboznámia sa s novými ingredienciami, bez ktorých zákusky nie sú talianské zákusky. V rámci výmeny skúsenosti slovenskí študenti pripravia typické slovenske špeciality a ponúknu ich na prevádzke, kde budú praxovať. Spoznať nové ingrediencie je spôsob ako spestriť našu kuchyňu a vniesť do nej chuť Stredomoria. Nakoľko Sicília je ostrov omývaný z každej strany morom, dominantné jedlo je sústredené na ryby a plody mora. Študenti sa naučia pitvať, porcovať a pripravovať plody mora buď ako predjedlo, alebo ako hlavné jedlo. Študenti z odboru záhradník oboznámia sa s pestovaním subtropických plodov v subtropických podmienkach. Študenti sa naučia pestovať citrusy v ovocnej záhrade, s jednoduchými prácami pri pestovaní zeleniny, pestovaní olivovníkov a pestovaní paliem, figovníkov, granátovníkov. Spoznajú a naučia sa o bylinách: rozmarín, bazalka, mäta, fenikel, oregano, tymian, ako sa im darí v slnečných podmienkach. Študenti sa naučia správny výber substrátu pre rastliny, ktoré potrebujú piesčité, ílovitý alebo humusovú substrát. Naučia sa Ph faktor zeminy, aby sa dosiahol správny rast. Cieľom je naučiť študentov rezať a formovať olivovníky, granátovníky a tiež palmy, ktoré zdobia celý ostrov. Záhradníci by mali radi mať pobyt v prírode a dodržiavať environmentálne zásady. Študenti by mali byť schopní zvládnuť súvisiace odborné predmety. Študenti pochopia ako dôležité je ovládať cudzí jazyk . Ovládanie cudzieho jazyka je veľmi dôležité pri hľadaní práce u nás a hlavne v zahraničí. Účasť na mobilite zabezpečí zvýšenie sebavedomia študentov vďaka zdokonaleným skúsenostiam, zručnostiam, kreativite, asertivite, tím bildingovej práci, kooperácií, zdokonaleniu anglického jazyka v odbornej terminológii. Kreativita zvýši možnosť byť lepší v škole a napokon aj na trhu práce. Účastníkom projektu sa zvýši sebavedomie vďaka získaným skúsenostiam, zručnostiam, kreativite, asertivite, tím bildingovej práci, ktorá dá možnosť byť úspešný a dosiahnuť svoj cieľ. Ďalšia čŕta je fllexibilita , čo je často rozhodujúce pri dosiahnutí úspechu. Niektorí študenti sú veľmi zruční, ale nemajú dostatok praktických skúsenosti, a práve táto mobilita je spôsob ako získať nové zručnosti v zahraničí. Hlavným cieľom je vedieť sa predať a podnietiť účastníkov, aby sa celoživotne vzdelávali hlavne v týchto oblastiach, ktoré chýbajú na európskom trhu práce. Získať nové vedomosti a neskôr ich transformovať u nás a v zahraničí. Zatraktívniť odborné vzdelávanie a rozšíriť odbornú úroveň. Dopad: účastníci sa zdokonalia v svojom odbore, obohatia svoje vedomosti a zručnosti. Stanú sa samostatnejšími, lepšie pripravenými do praktického života.
Koordinátor:Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Košice