Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA103-045835
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60363 €
Koordinátor:Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Banská Štiavnica