Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov nemeckého jazyka
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046046
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2050 €
Sumár projektu:IH Bratislava chce podporiť vzdelávanie svojich zamestnancov / lektorov pre vzdelávanie dospelých / vyslaním predošle vytipovaných 3 lektorov na kurz metodicko-didaktický kurz do zahraničia. Počet lektorov na metodicko-didaktický kurz: 3 Profil účastníkov: lektori nemeckého jazyka s 1. alebo 2. stupňom VŠ vzdelania. Znalosť nemeckého jazyka na úrovni C1. Aktivity a ich prínos: - oživenie si vlastných jazykových znalostí, - rozšírenie si schopnosti obmeny vlastného vyučovania, - zlepšenie vlasnej vyjadrovacej schopnosti a jazykovej kompetencie, - narábanie s rôznymi druhmi textov, - práca s rôznymi impulzmi techník ako je čítanie, písanie a pravopis, - zvýšenie si didakticko-metodických aspektov, - využitie komunikačných metód v triede a práca s autentickými pracovnými materiálmi, - rozšírenie si regionálnych - geografických, historických a spoločenskovedných informácii e povedomie a zodpovednosť Dlhodobý prínos: zvýšenie kvalifikácie lektorského tímu v medzinárodnom meradle a možnosť využitia slovenských lektorov na medzinárodnom trhu práce.
Koordinátor:International House Bratislava, s.r.o.
Bratislava