Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa pre život
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046404
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36320 €
Sumár projektu:Projekt "Učíme sa pre život " spája tri školy, ktoré každodenne bojujú s problémami sociálnej inklúzie žiakov. Strategické partnerstvo škôl zo Slovenska, Poľska a Maďarska je vytvorené za účelom zdieľania dobrej praxe. Zameriava sa na implementáciu Kedvesház pedagogiky do vyučovania ako všeobecno - vzdelávacích, tak aj prierezových tematických okruhov. Kedvesház pedagogika bola vytvorená v prostredí sociálne znevyhodnených žiakov. Ukázalo sa že jej postupy vedú k eliminácií predčasného ukončenia školskej dochádzky a k zvýšeniu školskej úspešnosti cieľovej skupiny žiakov . Následne k dosahovaniu lepšieho vzdelania a lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Cieľom projektu je taktiež obohacovať túto pedagogiku o regionálno - kultúrny kontext jednotlivých partnerdkých krajín. Na troch plánovaných spoločných stretnutiach v Maďarsku, Poľsku a na Slovensku budú žiaci a pedagógovia partnerských škôl zdieľať dobrú prax spoločných otvoreným vyučovaním s následnou analýzou a diskusiou. Projekt má za cieľ taktiež informovať širokú verejnosť o jeho výsledkoch a priebehu. Preto vznikne tlačovina o projekte, školský blog pod názvom " Učíme sa pre život" a E-twinningová skupina.
Koordinátor:Zakladna skola Chminianske Jakubovany 270
Chminianska Nová Ves