Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote for your future
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001729
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28500 €
Sumár projektu:Projekt predkladá združenie, ktoré sa okrem podpory rómskej kultúry na Slovensku venuje aj práci s mládežou v rôznych záujmových aktivitách. Predkladaný projekt je multilaterálne výmena (SK-5, BG-5, EL-5, HR-5, LT-5, PL-5, RO-5, SE-5, IT-5, ES-5), ktorej
Koordinátor:Obciansky romsky institut