Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bližšie svetu
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001734
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36517 €
Sumár projektu:Projekt organizácie V.I.A.C je spoločnou iniciatívou dvoch organizácii zo Slovenska a z Česka. Hlavným cieľom je zvýšiť kompetencie pracovníkov s mládežou malých neziskových organizácií a lídrov neformálnych skupín v oblasti projektového manažmentu a zvýš
Koordinátor:V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE