Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stepping Stones - Including the people with disability in Labour Market
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001787
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27840 €
Sumár projektu:Projekt bol inšpirovaný trénermi a účastníkmi, ktorí sa stretli počas projektu zameraného na sociálne podnikanie v Poľsku v Októbri 2018. Mobilita sa zameriava na mladích s nedostatkom príležitostí, sociálne podnikanie, ktoré podporuje a pomáha im a na mo
Koordinátor:STEFANI n.o.