Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start Pack for Youth Workers
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001904
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12280 €
Sumár projektu: Projekt Start Pack for Youth Workers je tréningovým kurzom pre 19 účastníkov, ktorý sa uskutoční od 4.7.2019 do 11.7.2019 (vrátane dní na cestu) v blízkosti Košíc. Projekt vychádza z potreby všetkých zúčastnených organizácií, ktorou sú kompetentnejší čle
Koordinátor:Change Your Self