Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keď je nula viac ako jeden
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001940
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13755 €
Sumár projektu:Projekt predkladá neformálna skupina 6 mladých ľudí zo Zlatých Moraviec. Predkladaný projekt je mládežnícka výmena (SK- 7, BG-7, DE-7, HR-7) v trvaní 7 dní (8.4-10.4 2019), ktorá sa má uskutočniť vo Zvolene. Zámerom projektu je motivovať mladých ľudí k re
Koordinátor:Youth Bridges