Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trendwatch YOUTH
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA205-001938
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:64958 €
Sumár projektu:Projekt pod názvom "Trendwatch Youth", ktorý si podáva slovenská organizácia YouthWatch v spolupráci s organizáiou z Belgicka je zameraný na skvalitnenie tvorby opatrení mládežníckej politiky na jednotlivých úrovniach prostredníctvom zvýšenia povedomia o
Koordinátor:YouthWatch