Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youth Inspires Politics
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA347-001970
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29070 €
Sumár projektu:Projekt predkladá organizácia Európsky dialóg, slovenský think-tank so sídlom v Trnave, zameraný na zvyšovanie povedomia o európskej problematike v rámci slovenskej verejnosti. Predkladný projekt pozostáva zo 4 nandárodných stretnutí v rámci Akcie Štruktú
Koordinátor:Europsky Dialog