Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA347-001971
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41380 €
Sumár projektu:16-mesačný projekt typu KA3 s názvom „Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže“ predkladá organizácia Od emócií k poznaniu – Eduma, n.o. Samotný projekt je postavený na cielených diskusiách so zástupcami vybraných cieľových skupín, pričom každej skupi
Koordinátor:Od emócií k poznaniu, n.o.