Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WebDesign
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060449
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19178 €
Sumár projektu:Naša škola pracuje na posilnení odvetvia tvorby webových stránok v rámci odboru grafický dizajn. Posilňuje ho v rámci vyučovania, má však záujem zvýšiť kompetencie svojich študentov v tejto oblasti aj pomocou mobilitného projektu. Máme záujem vyslať 4 študentov do partnerskej školy umeleckého zamerania v lotyšskej Rige a 4 študentov v estónskom meste Kuresaare na odbornú stáž, na ktorej sa majú naučiť vytvoriť výtvarne, technicky i marketingovo kvalitný web dizajn. Na stáž nastúpia so zadaním vytvoriť web dizajn jednej hlavnej stránky a 5 podstránok. Partnerské školy učia web dizajn dlhodobo a majú s ich výučbou bohaté metodické i didaktické skúsenosti. Ich skúsenosti chceme využiť pri získaní kompetencií našich študentov. Žiaci majú získať teoretické vedomosti o vytváraní web dizajnu, o aktuálnych trendoch a majú vedieť ovládať príslušný počítačový softvér. Majú sa naučiť vytvoriť dizajnovo modernú, nápaditú, prehľadnú, harmonickú webovú stránku, na ktorej všetky jej prvky budú ladiť (farba, tvary tlačidiel, druh písma, veľkosť bannerov) a štýl stránky udržia pri celom procese tvorby webovej stránky. Hlavná stránka a podstránky musia vzájomne korešpondovať. Žiaci majú vedieť využívať vhodné vizuálne prvky: obrázky či videá, ktoré sú prirodzenou a nutnou súčasťou webovej stránky. Žiaci sa majú naučiť vybrať správne obrázky a vhodne ich zostrihať. Majú ich vedieť usporiadať a zladiť tak, aby bola stránka prehľadná a zrozumiteľná. Žiaci majú vedieť využívať kompozičné zákonitosti v delení plochy obrazovky. Majú vedieť vytvoriť vizuálne príjemné, oku lahodiace harmonické proporcie, ktoré zvyšujú atraktivitu webovej stránky. Žiaci sa majú naučiť zákonitosti ergonómie a aplikovať používateľskú intuitívnosť ovládania: Majú vedieť vytvoriť webové prostredie, ktoré bude jednoduché na používanie. Používateľ sa má na stránke vedieť ľahko, pohodlne a rýchlo orientovať a nájsť potrebné informácie. Žiaci sa majú naučiť efektívne využívať vizuálnu hierarchiu, ktorá využíva podvedomé vnímanie používateľa. Dôležité položky majú byť umiestnené hore, aby boli dobre viditeľné a dostupné. Na používateľa pôsobí tvar, farba, kontrast jednotlivých prvkov a žiaci sa majú naučiť použiť ich tak, aby splnili ciele odkazu stránky (obchodné alebo informačné). Ich prácu budú na konci ich stáže hodnotiť pedagógovia partnerskej školy vyplnením hodnotiaceho formulára. Výsledky budú prenesené do národnej klasifikácie a známka zapísaná do predmetu tvorba web stránok. Žiaci si majú zároveň zvýšiť jazykové kompetencie v angličtine a získať skúsenosť činnosti v medzinárodnom kolektíve. Vo výberovom konaní vyberieme 8 vnútorne motivovaných študentov grafického dizajnu s dobrým prospechom v odborných predmetoch a s komunikatívnou úrovňou angličtiny.
Koordinátor:Súkromná Stredná Umelecká Škola Animovanej Tvorby
Bratislava