Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxujeme v Čechách
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060470
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31740 €
Sumár projektu:Zahraničnej odbornej stáže sa zúčastnia 18 žiaci z troch odborov: cukrár (5 žiakov 2. a 3. ročníka), kaderník (5 žiakov 2. a 3. ročníka) a kozmetik (8 žiakov 2. a 3. ročníka) . Stáže sa zúčastní hendikepovaná žiačka odboru kozmetik (ZŤP). Po veľmi pozitívnych ohlasoch študentov a zamestnancov školy po projektovej skúsenosti z minulého roka chceme nadviazať na začatú spoluprácu s projektovými partnermi a vytvoriť dlhodobé partnerstvo so školami v Českej Republike. Cítime potrebu strednej odbornej školy modernizovať štúdium, držať krok s novým vývojom vo vzdelávaní, zatraktívnť a obohatiť obsah vyučovania, prirodzene motivovať študentov k štúdiu a prilákať nových žiakov. Absolvovaním odbornej stáže sa budeme snažiť podporiť flexibilitu a adaptabilitu žiakov v nových pracovných podmienkach, chceme tiež podporiť pozitívne aspekty ako sú multikulturalizmus, multietnicita, rovnosť, tolerancia a úcta k rozmanitosti. Realizovaním projektu zvýšime povedomie žiakov a učiteľov o iných kultúrach, pozitívne zmeníme ich pohľad na svet a ich vlastný pôvod, zvýšime ich sebavedomie a sebaúctu. Budeme budovať nové mosty medzi podobnými kultúrami a búrať bariéry medzi hendikepovanými a zdravými žiakmi tým, že im umožníme spoločne plnohodnotne participovať na školských aktivitách. Účastníci projektu posilnia ich európske povedomie a lepšie porozumejú svetu v európskej dimenzii. Žiaci všetkých odborov získajú nové vedomosti, porovnajú naučené postupy s novými na novom pracovisku a vymenia si skúsenosti. Ciele projektu v odbore kaderník: - získať zručnosti komunikovať so zákazníkom v inom jazyku, stanovovať diagnózu vlasov a vlasovej pokožky, oboznámiť sa so spôsobom vedenia kartotečných záznamov, - získať vedomosti o postupe umývania vlasov, masáže hlavy, hĺbkovej a povrchovej regenerácie vlasov, sušení vlasov cez prsty, finálnej úprave vlasov difuzérom / fúkanou, porovnať postupy a vymeniť si skúsenosti, - získať vedomosti a nové zručnosti pri - oboznámiť sa s novými trendami a technologickými postupmi v úprave vlasov vodovou onduláciou a ondulačným železom, - získať poznatky o najnovších postupoch s permanentným a krátkodobým narovnávaním vlasov, farbením a tónovaním vlasov - získať prehľad o najnovších trendoch v spoločenských účesoch, aplikácii vlasových doplnkov a tvorbe módnych zapletaných účesov. Ciele projektu v odbore kozmetik: - získať zručnosti komunikovať so zákazníkom v inom jazyku, prejavovať iniciatívu v komunikácii so zákazníkom s ohľadom na jeho osobné želania, oboznámiť sa so spôsobom vedenia kartotečných záznamov, - získať vedomosti o postupoch a fázach tradičnej masáže rúk, trénovať masáž rúk peelingom a depiláciu rúk, porovnávať postupy slovenských a českých študentov, - oboznámiť sa s novými trendami v nailarte, netradičnom líčení a úprave a formovaní obočia a lepení rias, - získať zručnosti a nové nápady v maľovaní na telo / tvár s témou „Deň detí“, - porovnať postupy v nápare tváre pomocou obkladov, hĺbkovom čistení pleti a v úprave nechtov suchou a mokrou manikúrou, Ciele projektu v odbore cukrár: - získať vedomosti a nové zručnosti pri príprave jadrových hmôt, tvarovaní hmôt, pečení a konečnej úprave hotových výrobkov, - získať nové vedomosti a porovnať postupy pri príprave ľahkých šľahaných hmôt, výrobe korpusov, príprave plnky a dohotovovaní polevami, - získať zručnosti pri zarábaní a spracovaní krehkého slaného cesta ručne a strojovo, - získať prehľad o najnovších trendoch pri výrobe, technologických postupoch a zdobení výrobkov z medovníkového cesta, oboznámiť sa s prácou na vyvaľovači. Absolvovaním zahraničnej odbornej stáže a získaním praktických odborných skúseností chceme dať žiakom podklad a pomoc k založeniu vlastného podnikania. Keďže v našom regióne je veľká nezamestnanosť, chceme ich tak podporiť, aby sa nebáli pustiť sa do niečoho, čo ich môže živiť v budúcnosti. S dosiahnutím cieľov projektu chceme, aby žiaci zažívali úspech a tak rozvíjali vlastnú profesijnú orientáciu a stávali sa zodpovednými za svoje rozhodnutia.
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16. Lipany
Lipany