Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060498
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27000 €
Sumár projektu:Pozitívne výsledky z realizácií projektov v rokoch 2013-2016 ukázali, že takéto mobilitné projekty majú veľmi pozitívne výsledky pre všetky úrovne školy: na účastníkov, ostatných žiakov, pedagógov a manažment. Tento rok plánujeme organizovať jednu aktivitu, pracovnú stáž pre 12 žiakov, v Maďarsku, na dobu 3 týždne, v jednom turnuse. Účastníci pochádzajú z dvoch študijných odborov: 1. škola podnikania, kód odboru: 6341 M, ročník: 3-4., 6 žiakov 2. technika a prevádzka dopravy, kód odboru: 3765 M, ročník: 3-4., 6 žiakov. Plánovaný termín stáže je október 2019. Odborná prax sa bude realizovať v konkrétnych firmách zameraných na opravu osobných automobilov, administráciu, logistiku. Hlavné ciele projektu: - aplikovať teoretické vedomosti a schopnosti prakticky – žiaci vykonajú prax v konkrétnom autoservise a súkromnej logistickej firme, - rozširovanie odbornej slovnej zásoby v anglickom a maďarskom jazyku, - zdokonaľovanie v kompetenciách, ktoré si žiaci už osvojili v domácom prostredí a nadobudnutie zručností a nových kompetencií, - oboznámiť sa s modernými technológiami príslušných odborov, napr. využívanie počítačových programov v podnikoch, podnikateľskom a administratívnom sektore, High-tech súčiastky, práca s diagnostickými zariadeniami, využívanie logistických programov, e-obchody. Po absolvovaní stáže koordinátor a vedenie školy hodnotí celkovú realizáciu projektu, diseminuje výsledky a ukončí projekt s finančným a vecným vyhodnotením projektu v Mobility Tool-e.
Koordinátor:Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou