Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moja pracovná cesta v Taliansku
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060514
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16745 €
Sumár projektu:Na trojtýždňovú odbornú stáž (plus dva dni na cestu) v rámci Krátkodobej mobility žiakov OVP by sme chceli poslať 6 našich žiakov z odboru obchodná akadémia spolu s jednou sprevádzajúcou osobou. Stáž by sa uskutočnila v októbri 2019 v Miláne v Taliansku. Pracovným jazykom stáže bude anglický jazyk. Naša škola má zatiaľ skúsenosť s jedným mobilitným projektom v Budapešti. Prax našim žiakom v tuzemsku zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych firiem. Hlavným cieľom nášho projektu je, aby sa naši žiaci mohli zúčastniť zahraničnej odbornej stáže, s čím by získali nasledovné hodnotné skúsenosti: - zlepšili by sa im jazykové vedomosti (komunikácia aj odborné výrazy) a odborné skúsenosti - trojtýždňovým zahraničným pobytom by spoznali inú krajinu, inú kultúru, iné tradície, čo ich vedie k lepšiemu pochopeniu spolužitia multikulturálnych spoločností, k tolerancii k iným národom, - môžu vidieť fungovanie podnikateľského prostredia v zahraničných podmienkach, spoznanie podnikateľských noriem v podnikaní, spoznajú legislatívu upravujúcu podnikanie v danej krajine, - môžu spoznať nové technológie v danej oblasti, - stanú sa tak sebavedomejšími, čo im môže pomôcť v budúcnosti získať lepšie pracovné ponuky. Myslíme si, že účasťou na tomto projekte nadobudnú žiaci také praktické skúsenosti a zručnosti, aké počas praktického vzdelávania v rámci školského prostredia, resp. vzdelávania na pracovisku tuzemských organizácií nemajú možnosť získať.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
Košice