Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poľskonektivita
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060516
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35487 €
Sumár projektu:Tento projekt je zameraný na uskutočnenie zahraničnej odbornej stáže pre 15 žiakov našej školy. Projekt reflektuje na potreby školy a účastníkov: - pokračovať v medzinárodnej projektovej spolupráci, nakoľko naša škola zatiaľ iba raz bola zapojená do programu Erasmus+ - vzdelávať projektový tím k manažovaniu Erasmus+ projektu - vytvoriť a na dlhú dobu vybudovať silné partnerstvá v zahraničí - umožniť žiakom zahraničnú odbornú stáž, aby vyskúšali na vlastnej koži, že práca v cvičných dielňach školy nie je práca ako v zahraničnom podniku. - rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov v ich odbornom živote. Detaily stáže: Organizujeme odbornú stáž v Poľsku, Wroclave, pre 15 žiakov našej školy: 5 elektrotechnikov, 5 žiakov z odboru mechanik strojov a zariadení a 5 kaderníkov. Stáž sa uskutoční na jar 2020, na dobu 21 dní. Vyššie uvedené dôvody udávajú najdôležitejšie ciele projektu ako kompetencie, ktoré potrebujú žiaci rozvíjať: 1) rozšíriť si odbornú slovnú zásobu, 2) zdokonaliť sa v rámci odborov elektrotechnika, mechanik strojov a zariadení, kaderník, 3) rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 4) poznať spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení, 5) ovládať spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení, 6) poznať riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických strojov, zariadení a systémov, 7) poznať jednotlivé strojové súčiastky, 8) vedieť popísať jednoduché ručné spracovanie kovov, 9) používať vhodné pracovné pomôcky, náradie, nástroje a voliť pracovné podmienky, 10) programovať a nastavovať NC a CNC stroje, 11) správne používať kadernícke prístroje, náradie a materiály, 12) používať správny technologický postup umývania vlasov a masáže hlavy, 13) používať správny technologický postup pri strihaní vlasov, zvoliť vhodný strih k typu tváre, najmodernejšie strihy, 14) ošetrovať vlasy vhodným spôsobom, 15) používať ekologické a bio prípravky na vlasy.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
Veľké Kapušany