Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorení pre Európu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060584
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:62470 €
Sumár projektu:Projekt Erasmus+ KA1 Vzdelávacia mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP s názvom Otvorení pre Európu - Opened for Europe sa realizuje SOŠ služieb, Levice v období od 1.6.2019 do 31.12.2020, 19 mesiacov. V projekte sa realizujú dve vzdelávacie mobility: 1. odborná stáž pedagogických zamestnancov - učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy v odboroch kaderník, hotelová akadémia, grafik digitálnych médií, hotelová akadémia. Pedagogickí zamestnanci počas 7 pracovných dní pozorujú prácu v organizáciách ich odborného zamerania, sledujú nové trendy v odbore, organizáciu prevádzky, organizáciu práce, nové a iné techniky, nové technológie, nové materiály, porovnávajú legislatívu v odbore. Učiteľ odborných predmetov a majster odbornej výchovy pre učebný odbor kaderník sa zameriava na vedomosti, zručnosti v učebnom odbore barbier, s ktorým je škola zapojená do experimentálneho overovania. Formou job shadowing a podľa možnosti aj work-based learning sledujú zariadenie a vybavenie barbierského salóna, základná výbava barbiera – nástroje, prístroje, pracovné oblečenie a obuv barbiera, technologické postupy jednotlivých úkonov v ošetrení brady, fúzov, vlasov, profesionálnu vlasovú kozmetiku pre barbierske salóny. Učitelia odborných predmetov pre študijný odbor grafik digitálnych médií formou job shadowing a podľa možnosti aj work-based learning sledujú nové trendy v digitálnych médiách, nové postupy spracovania a tvorby digitálnych médií, trendy v materiáloch na výrobu propagačných prostriedkov a digitálnych médií, nové technológie a technické zariadenia pri spracovaní a výrobe digitálnych produktov a polygrafických výrobkov. Učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy pre študijný odbor hotelová akadémia formou job shadowing a podľa možnosti aj work-based learning sledujú zariadenie a vybavenie gastro zariadenia – nové trendy, HACCP prevádzky, porovnávajú legislatívu, sledujú pracovné oblečenie zamestnancov, prácu s hosťom, riešenie problémových situácií, komunikáciu s hosťom, organizáciu práce, ekonomickú stránku prevádzky, spôsoby prijímania a výdaja surovín, inventúru, organizačné riešenie gastro prevádzky, oboznámenie sa s manuálom jednotlivých profesijných miest, zostavu jedálnych a nápojových lístkov, styling pokrmov, nové technologické postupy úpravy pokrmov, využívanie lokálnych surovín, dokončovanie jedál pri stole hosťa. Vzdelávacie výstupy z odbornej stáže pedagogických zamestnancov sú správy z odbornej stáže, implementácia výstupov do školského vzdelávacieho programu v daných odboroch, implementácia výsledkov vo výchovno vzdelávacieho procesu, realizácia otvorených hodín. 2. odborná stáž učiacich sa v OVP - žiakov, ako iná forma odborného výcviku, mobilita trvala 14 dní v troch turnusoch, v každom turnuse sa zúčastnilo 10 žiakov. Žiačky kozmetik, II. a III. ročník, 4 žiačky, absolvovaním odbornej stáže získavajú formou work - based learningu - zručnosti v depilácii cukrovou pastou, nové trendy v ošetrovaní pleti, v líčení, práca s novými kozmetickými prístrojmi a pracovné postupy ošetrenia, hĺbkové čistenie pleti, masáž pleti, ošetrovaní pleti a defektov pleti, nové trendy v líčení, pracujú s novými kozmetickými prístrojmi a učia sa postupy ošetrenia. . Žiaci kaderník, II. a III. ročník, 4 žiaci, absolvovaním stáže formou work - based learningu - tvoria módne strihy, robia preparáciu vlasov inými metódami, pracujú s kaderníckymi prístrojmi. Formou job shadowingu sledujú prácu kaderníka - strihanie vlasov, dámske, pánske, detské strihy, nové módne trendy v strihoch, pracovné postupy pri rôznych strihoch, výčesy na rôzne príležitosti, farbenie a odfarbovanie vlasov, súčasnú účesovú tvorbu - nové trendy. Žiaci grafik digitálnych médií, IV. ročník, 6 žiakov, absolvovaním odbornej stáže v propagačnej agentúre formou work - based learningu spracovávajú digitálne dokumenty v programe InDesign, uzatvárajú digitálne dokumenty, sledujú spracovanie v tlači, ich publikovanie na internete, digitálne spracovanie stránok novín, časopisov, kníh a ostatných tlačových médií. Sledujú prácu s tlačiarenskou prístrojovou technikou, čo vôbec nie je dostupné vidieť v školských podmienkach. Žiaci III. ročník hotelová akadémia, 16 žiakov, v ubytovacích zariadeniach nacvičujú zručnosti vo výrobnom stredisku a v servise podľa zadelenia, normovanie, kalkulácie, úpravu a servis pokrmov, prípravné práce v servise, iný inventár, práce pred zrakom hosťa, formou job shadowingu obsluhu gastro zariadení v kuchyni, funkcie, návod na použitie. Vzdelávacie výstupy ako ukončenie odbornej stáže, vyplývajú zo zamerania a názvu vzdelávacej jednotky. Vzdelávacie výstupy každého účastníka hodnotí mentor na pracovisku, po absolvovaní všetci účastníci dostanú Europass mobilita a Potvrdenie o absolvovaní odbornej stáže. Výsledky žiaci odprezentujú na konferencii svojim spolužiakom, učiteľom a pozvaným hosťom.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36
Levice