Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060588
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:81985 €
Sumár projektu:Demografická krivka aj záujem rodičov a detí o stavebné remeslo klesá. Mobilita pomáha rozširovať profesionálne, sociálne zručnosti, získať nové skúsenosti a porovnať svoje zručnosti so žiakmi z iných európskych krajín. Náš cieľ -získavať nových partnerov, zapájať sa do projektov v rámci Erasmus+. Kvantitatívnym ukazovateľom je zvyšujúci sa počet účastníkov a partnerov, kvalitatívnym indikátorom sú aj úspechy žiakov v medzinárodných súťažiach, ako aj to, že si nás nemecký partner vybral do projektu strategického partnerstva. To potvrdzuje, že naša práca pre žiakov a učiteľov prináša ovocie. V danom projekte chceme vyslať 30 žiakov profesií – murár, operátor stav.výroby,tesár, inštalatér, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, technik energetických zariadení, mechanik hasičskej techniky. V IX 2019 sa zúčastnia stáže v ÜAZ Frankfurt/Oder 3 žiaci - murár, operátor stavebnej výroby -práca so sadrokartónom; 3 žiaci– tesár – tesárske konštrukcie. U partnera majú možnosť sami zhotoviť fragmenty oblúkov okien a dverí, robiť výpočty , izolovať sadrokartónové priečky a spoznať spôsoby zapájania sanitárnych zariadení do sadrokartónu. Naučia sa vykonávať odborné činnosti, ktoré súvisia s úpravou interiérov, s montážou ľahkých sadrokartónových konštrukcií .Tesári získajú nové zručnosti pri väzbách spojovacích prvkov,pracujú so strojmi, ktoré škola nemá, spoznajú moderné technologické postupy, náradia a nástroje.Učenie sa prácou ich oveľa viac motivuje stať sa lepším vo svojom odbore. Naučia sa komunikovať a spolupracovať s partnermi ich profesie, no rôznej národnosti, rozšíria si svoje sociálne a jazykové kompetencie, čo je pridanou hodnotou. Naši žiaci často pochádzajú z ekonomicky slabšie zabezpečených rodín, pre ktorých účasť v projekte otvára nové možnosti zvýšenia osobnostného a profesijného rastu.2 zamestnanci firmy Maruna,s.r.o. zapojenej do duálu a do strategického rozvoja školy sa zúčastnia tiež pobytu. Škola otvára odbor operátor drevár.a nábyt. výroby a firma chce zapojiť žiakov do duálu. V IX/X 2019 zúčastnia sa stáže 6 žiaci - inštalatér, TEZB a mechanik stavebnoinštalačných zariadení u nášho partnera v Portugalsku. Výhodou je, že budú pracovať priamo vo firmách Jomasil PIC 921995283 a Aquafer PIC 915202082, ktoré sa zaoberajú výrobou solárnych panelov, tepelných čerpadiel a rekuperačných jednotiek. Stáž umožňuje prezentovať zručnosti a získať nové bohaté skúsenosti pod vedením inštruktorov vo firmách v oblasti obnoviteľných energií, spoznať najnovšie technológie. V III 2020 budú 6 žiaci- inštalatér a mechanik stavebnoinštalačných zariadení zapojení do vzdelávacieho procesu u partnera v Rakúsku v Zistersdorfe ,s ktorým sme veľmi spokojní, zúčastňujeme sa s ich žiakmi aj na medzinárodných súťažiach, napr. vo Vyškove v Čechách. Ich dielne praktického vyučovania sú vybavené najmodernejšími zariadeniami na zváranie, letovanie, zhotovovanie potrubí rôzneho druhu. V laboratóriách žiaci majú možnosť simulovať poruchy, zlé zapojenia, navrhujú možnosti odstránenia chýb, zoznamujú sa s činnosťou tepelného čerpadla, dokážu meniť a nastavovať hodnoty. Sme radi, že po mnohých rokoch sa nám podarí zapojiť novú profesiu – mechanik hasičskej techniky. Vďaka ÜAZ Frankfurt/O v IV 2020 zapoja sa 6 žiaci do vzdelávania v Landesfeuerwehrschule Eisenhüttenstadt. Zoznámia sa so špeciálnou hasičskou technikou, naučia sa, aké stavebné konštrukcie, ohňovzdorné materiály sa používajú v Nemecku. Spoznajú spôsoby tréningu a cvičení hasičov.Budú zapojení do tréningu v najmodernejšom cvičnom centre v celej časti východného Nemecka, vybudovanom v rámci cezhraničného nemecko-poľského projektu INTERREG. Navštívia hasičské riadiace centrum, aby spoznali priebeh hasičskej záchrannej akcie v reálnom živote od zavolania až po výjazd a hasenie. V IV 2020 6 žiaci odborov inštalatér, TEZB a mechanik stavebnoinštalačných zariadení vstúpia do výrobného procesu vo firmách v Španielsku - CONSULTING DE INGENIERIA E INSTALACIONES S.L. TECNOSOLAR CLIMA, S.L. Spoznať výrobný proces v inej krajine a zapojiť sa doň je veľkou pridanou hodnotou nášho projektu, nakoľko do duálneho systému sa len pomaly zapájajú firmy na Slovensku.Naše motto -kvalitný vzdelávací proces - kvalitní pedagógovia. 6 učitelia a majstri odborného výcviku sú vyslaní k našim partnerom do Talianska s cieľom spoznať najnovšie technológie pri zisťovaní možností ako šetriť energie v budove, spoznať metodológiu určovania strát, a do Španielska s cieľom získať zručnosti pri montáži alternatívnych energetických zariadení vo firmách, spoznať nové technológie v oblasti obnoviteľných energií. Svoje skúsenosti , najnovšie poznatky začlenia do tém v predmete Technológia a Odborný výcvik v odboroch. Všetci obdržia Europass Mobility a certifikáty a hodnotenia žiakov sa zahrnú doTechnológie. S partnermi z Nemecka, Rakúska máme vypracovaný systém hodnotenia ECVET, z minulého projektu už ajs Portugalskom a pripravujeme ho so Španielskom. Vďaka skúsenostiam dobudujeme učebne a laboratóriá
Koordinátor:Stredná odborná škola stavebná,Tulipánová 2, Žilina
Źilina