Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talent developmentu, kariérny development a soft-skills nezamestnaných
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA204-060805
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:155679 €
Sumár projektu:V rámci projektu chceme dosiahnuť zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania pre dospelých v oblasti kariérového poradenstva a soft-skills zručností. Preto budeme v rámci projektu vytvárať intelektuálne výstupy: online testy, online vzdelávacie materiály, videá a webstránku. Na zrealizovanie projektu sa uskutoční 5 projektových stretnutí na zabezpečenie riadenia projektu, rozdelenie úloh a kontrolu realizácie projektu. V rámci projektu absolvujú učiaci sa 2 vzdelávacie aktivity a jedno multiplikačné podujatie.
Koordinátor:topcoach s.r.o.
Bratislava