Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učme a spoznávajme sa navzájom.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060636
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48636 €
Sumár projektu:Naša škola stále sleduje potreby na trhu práce, preto dlhodobým cieľom je vytvárať nové odbory či zavádzať do výučby nové vyučovacie predmety. Vďaka úsiliu vedenia našej školy sa táto zaradila k pilotným stredným školám, ktoré zaviedli výučbu nových študi
Koordinátor:Stredná priemyselná škola informačných technológií
Kysucké Nové Mesto