Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trojhlas
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060767
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:72160 €
Sumár projektu:Školské výmenné partnerstvo „Trojhlas“ vzniklo na základe spoločného rozhodnutia zúčastnených škôl spolupracovať na rozvíjaní odborného vzdelávania a prípravy umeleckého zamerania prostredníctvom uplatnenia netradičných vyučovacích metód a technologických
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola
Žilina