Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farebná cesta
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA229-060794
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47288 €
Sumár projektu:Podľa Európskeho piliera sociálnych práv každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny post
Koordinátor:Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Bratislava